Αποτελέσματα φοιτητικών και σπουδαστικών εκλογών 2012

AEI

Σε: 193 από 194 συλλόγους

2012 2011 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 74193 – % 78494 – % -4301 0%
ΕΓΚΥΡΑ 71565 – % 75148 – % -3583 0%
ΑΚΥΡΑ 2614 – % 3346 – % -732 0%
ΛΕΥΚΑ 1301 1.82% 1620 2.16% -319 -0.34%
ΠΚΣ 10143 14.17% 10191 13.56% -48 0.61%
ΔΑΠ 27627 38.60% 29123 38.75% -1496 -0.15%
ΠΑΣΠ 14448 20.19% 20778 27.65% -6330 -7.46%
ΕΑΑΚ 7899 11.04% 6924 9.21% 975 1.83%
ΑΡ.ΕΝ. 4978 6.96% 3799 5.06% 1179 1.9%
ΦΟΣ 0 0.00% 20 0.03% -20 -0.03%
ΛΟΙΠΑ 5169 7.22% 2693 3.58% 2476 3.64%

TEI

Σε: 56 από 57 συλλόγους

2012 2011 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 26702 – % 32322 – % -5620 0%
ΕΓΚΥΡΑ 25768 – % 31203 – % -5435 0%
ΑΚΥΡΑ 934 – % 1119 – % -185 0%
ΛΕΥΚΑ 303 1.18% 373 1.20% -70 -0.02%
ΠΚΣ 4124 16.00% 3956 12.68% 168 3.32%
ΔΑΠ 11135 43.21% 13641 43.72% -2506 -0.51%
ΠΑΣΠ 7709 29.92% 10971 35.16% -3262 -5.24%
ΕΑΑΚ 773 3.00% 586 1.88% 187 1.12%
ΑΡ.ΕΝ. 595 2.31% 493 1.58% 102 0.73%
ΦΟΣ 0 0.00% 29 0.09% -29 -0.09%
ΛΟΙΠΑ 1129 4.38% 1154 3.70% -25 0.68%

Φοιτητικές & σπουδαστικές εκλογές 2011 – Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των φοιτητικών και σπουδαστικών εκλογών του 2009 και 2010

Τα αποτελέσματα του 2011

Σημείωση:Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν σε 192 συλλόγους από τα πανεπιστήμια και σε 58 συλλόγους των ΤΕΙ. Σε αυτούς τους συλλόγους δε συμπεριλαμβάνονται σύλλογοι που η καταμέτρηση τελικά δεν ολοκληρώθηκε (όπως π.χ. το Οικονομικό της Νομικής και η ΣΤΕΤΡΟΔ του ΤΕΙ Αθήνας), σύλλογοι που έκαναν εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο και δεν αναγνωρίζονται πανελλαδικά από καμιά δύναμη του φοιτητικού – σπουδαστικού κινήματος (π.χ. Μουσικό Θεσσαλονίκης, Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κ.ά.) καθώς και σύλλογοι που ο εκλογικός τους κανονισμός αλλοιώνει την πραγματική βούληση των φοιτητών (π.χ. Κοινωνική Θεολογία που καταγράφει τα λευκά ψηφοδέλτια υπέρ της πρώτης δύναμης) ή που οργίασε η νοθεία (π.χ. ΤΕΙ Λαμίας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης).