Η εκλογική δύναμη της Αριστεράς στη μεταπολίτευση (ΚΚΕ, ΚΚΕεσ., ΣΥΝ, ΣΥΡΙΖΑ)

(Αποτελέσματα για τις εθνικές-βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές από το 1974 μέχρι σήμερα)

Εκλογική Δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ)

Εκλογές Αριθμός ψήφων Ποσοστό Έδρες
Εθνικές 17/11/1974 (1) 485.700 9,89 8
Εθνικές 20/11/1977 480.272 9,36 11
Εθνικές 18/10/1981 620.302 10,93 13
Ευρωεκλογές 18/10/1981 729.052 12,84 3
Ευρωεκλογές 17/6/1984 693.304 11,64 3
Εθνικές 2/6/1985 629.518 9,89 12
Εθνικές 18/6/1989 (2) 855.944 13,1 28
Εθνικές 5/11/1989 (2) 734.552 10,97 21
Ευρωεκλογές 1989 (2) 936.175 14,30 4
Εθνικές 10/10/1993 313.001 4,54 9
Ευρωεκλογές 12/6/1994 410.741 6,29 2
Εθνικές 22/9/1996 380.167 5,61 11
Ευρωεκλογές 1999 557.365 8,67 3
Εθνικές 9/4/2000 379.454 5,52 11
Εθνικές 7/3/2004 436.573 5,9 12
Ευρωεκλογές 2004 580.396 9,48 3
Εθνικές 16/9/2007 583.815 8,15 22
Ευρωεκλογές 7/6/2009 428.283 8,35 2
Εθνικές 7/10/2009 517.154 7,54 21

(1) Εδώ το ΚΚΕ κατέβηκε ως «Ενωμένη Αριστερά», μαζί με το ΚΚΕ (Εσωτερικού) και την ΕΔΑ

(2) Ενιαίος Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου

Εκλογική δύναμη του ΚΚΕεσ., ΣΥΝ, ΣΥΡΙΖΑ

Εκλογές Αριθμός ψήφων Ποσοστό Έδρες
Εθνικές 17/11/1974

Βλέπε παραπάνω

Εθνικές 20/11/1977 (1) 139.356 2,72 2
Εθνικές 18/10/1981 76.404 1,37
Ευρωεκλογές 18/10/1981 300.841 5,30 1
Ευρωεκλογές 17/6/1984 203.813 3,42 1
Εθνικές 2/6/1985 117.050 1,84 1
Εθνικές 18/6/1989 (2) 855.944 13,1 28
Εθνικές 5/11/1989 (2) 734.552 10,97 21
Ευρωεκλογές 1989 (2) 936.175 14,30 4
Εθνικές 10/10/1993 202.887 2,94
Ευρωεκλογές 12/6/1994 408.066 6,25 2
Εθνικές 22/9/1996 347.051 5,12 10
Ευρωεκλογές 1999 331.928 5,16 2
Εθνικές 9/4/2000 219.880 3,20 6
Εθνικές 7/3/2004 (3) 241.539 3,3 3
Ευρωεκλογές 2004 254.447 4,16 1
Εθνικές 16/9/2007 (3) 361.211 5,04 14
Ευρωεκλογές 7/6/2009 240.898 4,7 1
Εθνικές 7/10/2009 315.627 4,6 13

(1) Εδώ το ΚΚΕ (Εσωτερικού) κατέβηκε ως «Συμμαχία των Αριστερών και Προοδευτικών Δυνάμεων», μαζί με τη Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (Ε.Δ.Α.), τη Σοσιαλιστική Πορεία (την είχαν σχηματίσει οι διαγραμμένοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1975 με επικεφαλής τον Νίκο Κωνσταντόπουλο), τη Χριστιανική Δημοκρατία και τη Σοσιαλιστική Πρωτοβουλία (ομάδα που αποχώρησε από την ΕΚ-ΝΔ με επικεφαλής τον Γεώργιο – Αλέξανδρο Μαγκάκη).

(2) Ενιαίος Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου

(3) Εδώ ο ΣΥΝ κατεβαίνει ως Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ)