Ο Καρλ Μαρξ για το δημόσιο χρέος (από το «Κεφάλαιο»)

Τόμος Α

σελ.779

σελ.780

σελ.781

σελ.782

σελ.783