Αποτελέσματα φοιτητικών & σπουδαστικών εκλογών 2013

pks-garyfallo

AEI: σε 192 από 198 συλλόγους
2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 67845 – % 70863 – % -3018 0%
ΕΓΚΥΡΑ 65221 – % 68362 – % -3141 0%
ΑΚΥΡΑ 2624 – % 2487 – % 137 0%
ΛΕΥΚΑ 1439 2.21% 1222 1.79% 217 0.42%
ΠΚΣ 10514 16.12% 9759 14.28% 755 1.84%
ΔΑΠ 24840 38.09% 26465 38.71% -1625 -0.62%
ΠΑΣΠ 11673 17.90% 14137 20.68% -2464 -2.78%
ΕΑΑΚ 8068 12.37% 7389 10.81% 679 1.56%
ΑΡ.ΕΝ. 4067 6.24% 4606 6.74% -539 -0.5%
ΛΟΙΠΑ 4624 7.09% 4784 7.00% -160 0.09%
 

TEI: σε 57 από 61 συλλόγους

2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 26084 – % 27142 – % -1058 0%
ΕΓΚΥΡΑ 24906 – % 26216 – % -1310 0%
ΑΚΥΡΑ 1178 – % 926 – % 252 0%
ΛΕΥΚΑ 399 1.60% 315 1.20% 84 0.4%
ΠΚΣ 4685 18.81% 4054 15.46% 631 3.35%
ΔΑΠ 11503 46.19% 11723 44.72% -220 1.47%
ΠΑΣΠ 5139 20.63% 7688 29.33% -2549 -8.7%
ΕΑΑΚ 1026 4.12% 794 3.03% 232 1.09%
ΑΡ.ΕΝ. 534 2.14% 566 2.16% -32 -0.02%
ΛΟΙΠΑ 1644 6.60% 1108 4.23% 536 2.37%

Σχολές όπου η Πανσπουδαστική είναι πρώτη δύναμη:

Αθήνα:

 • Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ΤΕΙ Αθήνας
 • Φυσικό ΕΚΠΑ
 • Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ
 • Τουρκικών Σπουδών ΕΚΠΑ
 • Σλαβικων Σπουδών ΕΚΠΑ
 • ΠΤΝ (Νηπιαγωγοί)ΕΚΠΑ
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δάσκαλοι) ΕΚΠΑ

Πάτρα:

 • Φυσικό Πατρών
 • Αρχιτεκτονική Πατρών
 • ΣΕΥΠ ΤΕΙ Πάτρας
 • ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πάτρας
 • Φιλολογικό Πατρών
 • Μηχανολόγοι Πατρών

Θεσσαλονίκη:

 • Εικαστικό ΑΠΘ
 • Φυσικό ΑΠΘ
 • ΕΜΜΕ ΑΠΘ
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι ΑΠΘ

Θεσσαλία:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δάσκαλοι)Θεσσαλίας
 • ΠΤΝ (Νηπιαγωγοί) Θεσσαλίας
 • ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας

Ιωάννινα:

 • Μουσικό Ιωαννίνων
 • Φυσικό Ιωαννίνων

Αιγαίο:

 • Στατιστικό Αιγαίου
 • Μαθηματικό Αιγαίου
 • Πληροφορικής Αιγαίου

Στερεά Ελλάδα:

 • ΤΕΙ Λαμίας

Κρήτη:

 • Βιολογικό Πανεπιστημίου Κρήτης

Αποτελέσματα φοιτητικών και σπουδαστικών εκλογών 2012

AEI

Σε: 193 από 194 συλλόγους

2012 2011 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 74193 – % 78494 – % -4301 0%
ΕΓΚΥΡΑ 71565 – % 75148 – % -3583 0%
ΑΚΥΡΑ 2614 – % 3346 – % -732 0%
ΛΕΥΚΑ 1301 1.82% 1620 2.16% -319 -0.34%
ΠΚΣ 10143 14.17% 10191 13.56% -48 0.61%
ΔΑΠ 27627 38.60% 29123 38.75% -1496 -0.15%
ΠΑΣΠ 14448 20.19% 20778 27.65% -6330 -7.46%
ΕΑΑΚ 7899 11.04% 6924 9.21% 975 1.83%
ΑΡ.ΕΝ. 4978 6.96% 3799 5.06% 1179 1.9%
ΦΟΣ 0 0.00% 20 0.03% -20 -0.03%
ΛΟΙΠΑ 5169 7.22% 2693 3.58% 2476 3.64%

TEI

Σε: 56 από 57 συλλόγους

2012 2011 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 26702 – % 32322 – % -5620 0%
ΕΓΚΥΡΑ 25768 – % 31203 – % -5435 0%
ΑΚΥΡΑ 934 – % 1119 – % -185 0%
ΛΕΥΚΑ 303 1.18% 373 1.20% -70 -0.02%
ΠΚΣ 4124 16.00% 3956 12.68% 168 3.32%
ΔΑΠ 11135 43.21% 13641 43.72% -2506 -0.51%
ΠΑΣΠ 7709 29.92% 10971 35.16% -3262 -5.24%
ΕΑΑΚ 773 3.00% 586 1.88% 187 1.12%
ΑΡ.ΕΝ. 595 2.31% 493 1.58% 102 0.73%
ΦΟΣ 0 0.00% 29 0.09% -29 -0.09%
ΛΟΙΠΑ 1129 4.38% 1154 3.70% -25 0.68%