Μπέρλοχτ Μπρεχτ: «Όποιος σπίτι μένει σαν αρχίζει ο αγώνας»

Μπέρλοχτ Μπρεχτ

Wer zu Hause bleibt , wenn der Kampf beginnt

«Οποιος σπίτι μένει σαν αρχίζει ο αγώνας
Κι αφήνει άλλους ν’ αγωιστούν για τη υποθεσή του
Πρέπει προετοιμασμένος να ‘ ναι : γιατί
΄Οποιος δεν έχει τον αγώνα μοιραστεί
Θα μοιραστεί την ήττα .
Ούτε μια φορά δεν αποφεύγει τον αγώνα
Αυτός που θέλει τον αγώνα ν’ αποφύγει : γιατί
Θ’ αγωνιστεί για την υπόθεση του εχτρού
΄Οποιος για τη δικιά του υπόθεση δεν έχει αγωνιστεί.»

*

Τέχνη και Κίνημα