Αποτελέσματα Β’ γύρου της Λαϊκής Συσπείρωσης σε Πετρούπολη και Ικαρία

Ώρα 23:30

Πετρούπολη (ενσωμάτωση 31,33%)

Λαϊκή Συσπείρωση: 54,25% (2.648)

Στ. Βλάχος: 45,75% (2.233)

*

Ικαρία (ενσωμάτωση 30%)

Λαϊκή Συσπείρωση: 47,56% (946)

Χρ. Σταυρινάδης (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ, ΣΥΝ): 52,44% (1.043)

*      *     *

Ώρα 23:45

Πετρούπολη (ενσωμάτωση 62,65%)

Λαϊκή Συσπείρωση: 54,71% (4.398)

Στ. Βλάχος: 45,29% (4.432)

*

Ικαρία (ενσωμάτωση 30%)

Λαϊκή Συσπείρωση: 47,56% (946)

Χρ. Σταυρινάδης (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ, ΣΥΝ): 52,44% (1.043)

*      *      *

Ώρα 24:00

Πετρούπολη (ενσωμάτωση 77,11%)

Λαϊκή Συσπείρωση: 54,59% (6.620)

Στ. Βλάχος: 45,41% (5.507)

*

Ικαρία (ενσωμάτωση 66,67%)

Λαϊκή Συσπείρωση: 45,47% (1.875)

Χρ. Σταυρινάδης (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ, ΣΥΝ): 54,53% (2.249)

*      *      *

Ώρα 00:10

Πετρούπολη (ενσωμάτωση 95,18%)

Λαϊκή Συσπείρωση: 55,09% (8.261)

Στ. Βλάχος: 44,91% (6.734)

*

Ικαρία (ενσωμάτωση 90%)

Λαϊκή Συσπείρωση: 46,84% (2.632)

Χρ. Σταυρινάδης (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ, ΣΥΝ): 53,16% (2.987)

 

Τελικό Αποτέλεσμα

Πετρούπολη (ενσωμάτωση 100%)

Λαϊκή Συσπείρωση: 55,06% (8.682)

Στ. Βλάχος: 44,94% (7.085)

*

Ικαρία (ενσωμάτωση 100%)

Λαϊκή Συσπείρωση: 46,66% (3.017)

Χρ. Σταυρινάδης (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ, ΣΥΝ): 53,34% (3.449)