Ο Λένιν για τον δογματισμό

«Θα ήταν λάθος να νομίζετε ότι είναι αρκετό να αφομοιώσετε τα κομμουνιστικά συνθήματα, τα συμπεράσματα της κομμουνιστικής επιστήμης και δεν χρειάζεται να αφομοιώσετε το σύνολο των γνώσεων, που επακόλουθό τους είναι ο ίδιος ο κομμουνισμός.»

Β. Ι. Λένιν, «Τα Καθήκοντα των Ενώσεων της Νεολαίας», στα Άπαντα, τ.41, σελ.303

«Δεν φτάνει να αποστηθίζεις τις κομμουνιστικές αποφάσεις και να χρησιμοποιείς σε κάθε περίπτωση επαναστατικές εκφράσεις. Αυτό είναι λίγο. Και είμαστε από τα πριν ενάντια στους κομμουνιστές που αποστηθίζουν τούτη ή εκείνη την απόφαση.»

Β. Ι. Λένιν, «Το ΙΙΙ Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς», στα Άπαντα, τ.44, σελ.18

«Η διδασκαλία μας, έλεγε ο Έγκελς για τον εαυτό του και το διάσημο φίλο του, δεν είναι δόγμα, μα καθοδήγηση για δράση. Στη κλασσική αυτή θέση υπογραμμίζεται με εξαιρετική δύναμη και εκφραστικότητα η πλευρά εκείνη του μαρξισμού που πολλές φορές μας διαφεύγει. Και όταν μας διαφεύγει, κάνουμε το μαρξισμό μονόπλευρο, τερατόμορφο, νεκρό, του αφαιρούμε τη ζωντανή ψυχή του, υποσκάπτουμε τις κύριες θεωρητικές του βάσεις –τη διαλεκτική, τη διδασκαλία για τη ολόπλευρη και γεμάτη αντιθέσεις ιστορική εξέλιξη. Υποσκάπτουμε τη σύνδεση του με τα συγκεκριμένα προβλήματα της εποχής, που μπορούν να αλλάζουν σε κάθε νέα στροφή της ιστορίας.»

Β. Ι. Λένιν, «Μερικές ιδιομορφίες της ιστορικής ανάπτυξης του μαρξισμού», στα Άπαντα, τ.20, σελ.87