Αφιέρωμα στην Επανάσταση του 1821 – Η διαμόρφωση του ελληνικού έθνους κράτους από μαρξιστική σκοπιά

Η Επανάσταση του 1821: Μια μαρξιστική προσέγγιση

(«1821: Οι εμφύλιες συγκρούσεις», του Θ. Παπαρήγα)

Η Επανάσταση του 1821: Μια μαρξιστική προσέγγιση (ΙΙ)

(«Η Επανάσταση του 1821 και η παραχάραξή της», του Τ. Λουγγή)

Η γένεση της ελληνικής αστικής τάξης και του κράτους της

Ορθοδοξία και ελληνική εθνική συνείδηση

Το επαναστατικό όραμα, η ζωή και δράση του Ρήγα Φεραίου (Βελεστινλή)