Η εκλογική δύναμη της Αριστεράς (ΚΚΕ-ΕΔΑ) από το 1920 ως το 1964

Αντικομμουνιστική προεκλογική αφίσα (1958)

Αντικομμουνιστική προεκλογική αφίσα (1958)

Η εκλογική δύναμη της Αριστεράς αποτελεί μεν ένα ορισμένο δείγμα της επιρροής-δυναμικής της, αλλά δεν είναι απόλυτο. Δε λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες πάντοτε έδινε τις μάχες της, τις διώξεις, τη καταστολή, τους μηχανισμούς ενσωμάτωσης, τα εκλογικά συστήματα (που ήταν κομμένα και ραμμένα έτσι ώστε να ευνοούνται τα κόμματα εξουσίας), κλπ.

Εξέλιξη της εκλογικής δύναμης του ΚΚΕ στο μεσοπόλεμο (1920-1936)

Εκλογές

Αριθμός Ψήφων

Ποσοστό Ψήφων

Βουλευτές

Εκλογικό Σύστημα

1920

100.000

Πλειοψηφικό

1923

18.000

Πλειοψηφικό

1926

41.982

4,38

10

Αναλογικό

1928

14.325

1,41

Πλειοψηφικό

1932

58,223

4,97

10

Αναλογικό

1933

52.958

4,64

Πλειοψηφικό

1935

98.699

9,59

Πλειοψηφικό

1936

73.411

5,76

15

Αναλογικό

 

Η εκλογική δύναμη της ΕΔΑ τη μετεμφυλιακή περίοδο (1951-1964)

 

Έτος

Αριθμός ψήφων

Ποσοστό ψήφων

Έδρες

1951

180.640

10,57

10

1952

152.011

9,55

0

1956

18

1958

939.902

24,42

79

1961

675.959

14,62

24

1963

669.267

14,34

28

1964

540.687

12

22